1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. absolute

absolute translated to English

TRANSLATION
Dutch
absolute
English
absolute
EXAMPLES
In dit scenario zou het primaire overschot (met uitzondering van rentebetalingen) “na verloop van tijd in zowel absolute als percentuele termen de ‘economische ontsnappingssnelheid’ bereiken.”
In this scenario, the primary surplus (which excludes interest payments) would “achieve ‘escape velocity’ magnitudes in absolute as well as percentage terms over time.”
Irans deelname aan een internationale vredesconferentie is een absolute noodzaak, al was het maar om de ernst van Rohani te beproeven.
Iran’s participation in an international peace conference is an absolute necessity, if only to test Rowhani’s seriousness.
De invrijheidstelling van Mandela tien jaar later bracht Afrika één stap dichterbij de absolute onafhankelijkheid.
Mandela’s release from prison ten years later moved Africa one step closer to absolute independence.
De Braziliaanse 'Zero Hunger'-strategie heeft daarentegen aangetoond dat het aanvaarden van het absolute doel van het uitbannen van de honger voorziet in een krachtig instrument om overheidsinstellingen tot grootschalig gecoördineerd handelen te bewegen, en om de samenleving te mobiliseren tot een waarlijk nationale inspanning om een einde te maken aan een van de grootste onrechtvaardigheden van onze tijd.
Brazil’s Zero Hunger strategy, by contrast, has shown that adopting the absolute goal of hunger eradication provides a powerful means of galvanizing government departments into large-scale coordinated action, and of mobilizing society in a truly national effort to end one of the greatest injustices of our time.
Prijsconcurrentie is een relatief concept en geen absolute waarde, maar de beleidsdiscussie gaat nog steeds voorbij aan dit fundamentele gegeven.
Price competitiveness is a relative concept, not an absolute value, yet the policy discussion still ignores this basic fact.
De trojka regelde uiteindelijk de grootste financiële reddingsoperaties ooit: de leningen aan Griekenland van het IMF en zijn Europese partners zullen naar verwachting €240 mrd bedragen, ofwel 130% van het Griekse bruto binnenlands product in 2013 – veel meer, in zowel absolute als relatieve termen, dan wat enig land ooit eerder heeft gekregen.
The troika negotiated what ended up being the largest financial assistance packages ever: loans to Greece from the IMF and European partners are set to reach €240 billion ($310 billion), or 130% of the country’s 2013 GDP – far more in both absolute and relative terms than any country has ever received.
Uiteraard is Rusland niet meer de absolute monarchie die het in de tijd van De Maistre was.
Of course, Russia is no longer an absolute monarchy as it was in Maistre’s time.
ABSOLUTE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

absolute

danish

absolut

german

absolute

frisian

absolút

scots-gaelic

iomlan

icelandic

alger

luxembourgish

absolutt...

norwegian

absolutt

swedish

absoluta

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators