1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. L
  5. landbouw

landbouw translated to English

TRANSLATION
Dutch
landbouw
English
agriculture
EXAMPLES
Wanneer regio’s rond de evenaar te heet en droog worden om de landbouw in stand te houden, zullen stijgende temperaturen in het noorden de landbouw daar productiever maken.
As equatorial regions become too hot and arid to sustain agriculture, rising temperatures in the north will make agriculture more productive.
Hij had gezegd dat de landbouw de ruggengraat van ons land was.
He said agriculture was the backbone of our nation.
En prijsschommelingen, of die nu worden veroorzaakt door droogte of door kortzichtig nationaal beleid, kunnen de investeringen in de landbouw tegenwerken en de koopkracht van de armen inperken.
And price volatility, whether triggered by drought or short-sighted national policies, could deter investments in agriculture and decrease the poor’s purchasing power.
Als de dam volgens plan wordt voltooid, kan het watervolume dat noordwaarts stroomt met 20 procent afnemen, wat een gevaar is voor de Egyptische landbouw en het bestaan van miljoenen mensen.
If the dam is built as planned, the volume of water flowing northward could be reduced by 20%, jeopardizing Egyptian agriculture and the livelihood of millions of people.
Voor het doorbreken van de vicieuze cirkel van honger en slechte voedingsgewoonten is het nodig de nadruk op landbouw en plattelandsontwikkeling (meer dan 70% van de bevolking die niet zeker is van voedsel leeft in de landelijke gebieden van de ontwikkelingslanden) aan te vullen met investeringen in andere sociale en productieve programma's, waaronder bescheiden maar voorspelbare financiële subsidies voor de armste gezinnen.
Breaking the vicious cycle of hunger and malnutrition requires complementing the focus on agriculture and rural development (more than 70% of the food-insecure population lives in rural areas of developing countries) with investment in other social and productive programs, including modest but predictable financial transfers to the poorest families.
Ze hebben het grootste gedeelte van hun beroepsbevolking uit de landbouw gedwongen en naar de steden, waar kennis makkelijker gedeeld kan worden.
They have moved the bulk of their labor force out of agriculture and into cities, where knowhow can be shared more easily.
En computergestuurde aanbodketens in de landbouw zullen ervoor zorgen dat ze doelmatiger op de markt terechtkomen.
And data-driven agriculture supply chains will move them more effectively to the market.
LANDBOUW IN MORE LANGUAGES

afrikaans

landbou

danish

landbrug

frisian

lânbou

scots-gaelic

àiteacha...

icelandic

landbúna...

luxembourgish

Landwirt...

norwegian

landbruk

swedish

jordbruk

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators