1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. aangenomen

aangenomen translated to English

TRANSLATION
Dutch
aangenomen
English
adopted
EXAMPLES
Als resultaat hiervan hebben elf van de grootste mondiale voedselbedrijven die hun tomaten van telers in Florida kopen het FFP aangenomen (waaronder McDonald’s, Taco Bell en Burger King en supermarktketens als Whole Foods en Trader Joe’s).
As a result, eleven of the biggest global food corporations that buy their tomatoes from Florida growers – including McDonald’s, Taco Bell, and Burger King, and supermarket chains like Whole Foods and Trader Joe’s – have adopted the FFP.
BERKELEY – Het partijprogramma dat is aangenomen op de Nationale Conventie van de Republikeinen telt een paar opmerkelijke missers.
BERKELEY – The party platform adopted at the Republican National Convention includes a number of remarkable planks.
Een voorbeeld hiervan was het burgerinitiatief dat de regels van de WHO voor intellectueel eigendom bevocht, die werden aangenomen op voorspraak van de VS en andere rijke landen, en die hoge prijzen voor AIDS-medicijnen in Afrika in stand hielden.
One example of this was the citizen-based movement that fought WTO intellectual-property rules, adopted at the behest of the US and other rich countries, that were sustaining high prices for anti-AIDS drugs in Africa.
Als dit zoo is, als kapitein Nemo den Oceaan, zijn aangenomen vaderland, nog bewoont, moge dan de haat in zijn woest hart zijn uitgedoofd!
If this is the case and Captain Nemo still inhabits the ocean-- his adopted country--may the hate be appeased in that fierce heart!
Op dit oogenblik verlieten eenige toehoorders, die niet veel belang stelden in dit historisch overzicht, den waggon; maar William Hitch ging voort met vertellen, hoe Smith junior met zijn vader, twee broeders en eenige discipelen vereenigd den godsdienst van de Heiligen der Laatste Dagen stichtte, welke godsdienst niet alleen in Amerika aangenomen werd, maar ook in Engeland, Scandinavië en Duitschland volgelingen telde onder de werklieden en onder hen, die vrije beroepen uitoefenden; hoe in Ohio een kolonie was gesticht; hoe een tempel voor tweehonderd duizend dollars werd opgericht en een stad gebouwd te Kirkland; hoe Smith een groot bankier werd en van een eenvoudig vertooner van mummies een document ontving, dat door Abraham en andere beroemde Egyptenaren geschreven was Daar dit verhaal een weinig langdradig werd, nam het publiek hoe langer hoe meer af; men telde niet meer dan een twintigtal toehoorders.
Several of the audience, not being much interested in the missionary's narrative, here left the car; but Elder Hitch, continuing his lecture, related how Smith, junior, with his father, two brothers, and a few disciples, founded the church of the "Latter Day Saints," which, adopted not only in America, but in England, Norway and Sweden, and Germany, counts many artisans, as well as men engaged in the liberal professions, among its members; how a colony was established in Ohio, a temple erected there at a cost of two hundred thousand dollars, and a town built at Kirkland; how Smith became an enterprising banker, and received from a simple mummy showman a papyrus scroll written by Abraham and several famous Egyptians.
AANGENOMEN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aangenee...

danish

vedtaget

scots-gaelic

gabhail ...

icelandic

Ættleidd...

luxembourgish

adoptéie...

norwegian

vedtatt

swedish

antog

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators