1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. aangekondigd

aangekondigd translated to English

TRANSLATION
Dutch
aangekondigd
English
announced
EXAMPLES
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist aangekondigd dat burgers van ex-Sovjetstaten die geen lid zijn van de douane-unie of de EaEU vanaf 1 januari niet langer Rusland zonder paspoort mogen binnenkomen.
Russia’s foreign ministry has just announced that, as of January 1, citizens of post-Soviet countries that are not members of the customs union and the EaEU will no longer be allowed to enter Russia without passports.
De ECB had de OMT aangekondigd in reactie op de paniekverkopen van staatsobligaties van zuidelijke lidstaten van de eurozone, waardoor de zone dreigde te worden opgeblazen.
The ECB announced OMT in response to last summer’s panicked sales of southern European sovereign debt, which threatened to blow apart the eurozone.
National City Bank en Chase National Bank hadden al aangekondigd dat zij hun effectenbanken zouden liquideren.
National City Bank and Chase National Bank had already announced that they were liquidating their securities affiliates.
Het driejarenplan voor economische innovatie, aangekondigd in februari, doelt erop om de vrouwelijke werkgelegenheid te doen stijgen naar 62% in 2017, door te voorzien in betaalbare kinderopvangfaciliteiten van hoge kwaliteit en een uitgebreid betaald zwangerschapsverlof en andere maatregelen.
Indeed, its three-year plan for economic innovation, announced in February, aims to raise the female employment rate to 62% by 2017, through the provision of affordable, high-quality childcare facilities and expanded paid parental leave, among other measures.
Tegelijkertijd heeft de ECB een programma van “Outright Monetary Transactions” (OMT) aangekondigd om obligaties te kunnen kopen die al op de secondaire markt verhandeld worden.
In parallel, the ECB has announced an “outright monetary transactions” (OMT) program to purchase bonds already trading on the secondary market.
Na de recente verkiezingen daar heeft de nieuwe regering van premier Mariano Rajoy aangekondigd zich niet gebonden te voelen door het aanpassingsprogramma dat door de vorige regering was overeengekomen.
After the recent elections there, Prime Minister Mariano Rajoy’s new government announced that it did not feel bound by the adjustment program agreed to by the previous administration.
Poetin heeft aangekondigd dat hij persoonlijk zal toezien op het onderzoek naar de moordaanslag.
Putin has announced that he will personally oversee the investigation into the assassination.
De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu heeft inmiddels aangekondigd dat een hypermodern S-400 SAM-systeem zal worden ingezet op de Russische vliegbasis in Latakia.
Russian Defense Minister Sergei Shoigu has now announced that a cutting-edge S-400 SAM system will be deployed to Russia’s air base in Latakia.
De regering van Maleisië heeft een plan aangekondigd om lichtgewicht laptops te geven aan basis- en middelbare scholen door het hele land en voorziet gratis e-mail, online kalenders en documentverwerking aan tien miljoen studenten, leraren en ouders.
Malaysia’s government has announced a plan to provide lightweight laptops to primary and secondary schools nationwide, and has adopted free Web-based email, calendar, and document processing for ten million students, teachers, and parents.
AANGEKONDIGD IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aangekon...

icelandic

tilkynnt

norwegian

annonser...

luxembourgish

ugekënne...

scots-gaelic

air ainm...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators