1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Swedish-English
  4. V
  5. varit

varit translated to English

TRANSLATION
Swedish
varit
English
been
EXAMPLES
Gikt hade drabbat mig, i sin allra mest allvarliga form, uppenbarligen utan att jag varit medveten om saken; och zymosiska sjukdomar hade jag tydligen lidit av sedan pojkaren.
Gout, in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it; and zymosis I had evidently been suffering with from boyhood.
Fran min tidigaste spädbarnstid har jag varit en martyr under detsamma.
From my earliest infancy I have been a martyr to it.
Jag maste ha varit mycket svag vid detta tillfälle; eftersom jag minns att efter den första halvtimmen eller sa, föreföll jag inte kunna visa nagot som helst intresse för maten — nagonting ovanligt för min del — och ville inte ens ha nagon ost.
I must have been very weak at the time; because I know, after the first half-hour or so, I seemed to take no interest whatever in my food - an unusual thing for me - and I didn't want any cheese.
Harris sade, att för hans del hade det alltid varit ett mysterium, detta hur folk lyckades bli sjösjuka — han sade sig tro, att folk maste göra det med vett och vilja — han sade sig ofta ha velat bli sjösjuk, men aldrig lyckats.
Harris said that, to himself, it was always a mystery how people managed to get sick at sea - said he thought people must do it on purpose, from affectation - said he had often wished to be, but had never been able.
Det hade varit som att bo på ett fotogenlager hela veckan.
It had been like living in an oil-shop that week.
Om han kan vara någonstans där man i synnerhet inte vill att han skall vara och vara till maximalt mycket besvär och driva folk till vansinne och få saker kastade emot sitt huvud, då tycker han att dagen inte har varit helt bortkastad.
If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance, and make people mad, and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted.
Han kunde ha varit uppstigen och fyllt sig själv med ägg och bacon, irriterat hunden, eller slavat för brödfödan, istället för att ligga där och tryna, insjunken i själsdödande dvala.
He might have been up stuffing himself with eggs and bacon, irritating the dog, or flirting with the slavey, instead of sprawling there, sunk in soul-clogging oblivion.
Skulden kan ha varit min, det skall jag erkänna; men ingenting ursäktar rått och ovårdat språk, i synnerhet hos en man som fått en god uppfostran, vilket jag vet att Harris fått.
I may have been to blame, I admit it; but nothing excuses violence of language and coarseness of expression, especially in a man who has been carefully brought up, as I know Harris has been.
Harris tänkte till att börja med låtsas att det var exakt det som varit hans avsikt; men folkhopen såg farlig ut, så han beslutade sig för att behandla det skedda som ett olyckligt sammanträffande.
Harris thought at first of pretending that that was what he had been aiming at; but the crowd looked dangerous, and he decided to treat it as an accident.
Det måste ha funnits en båt som varit fäst vid den där draglinan vid ett eller annat tillfälle, det var säkert; men vad som blivit av den, vilket fruktansvärt öde som drabbat den och dem som funnits i den, var förborgat.
There must have been a boat attached to that tow-line at some time or other, that was certain; but what had become of it, what ghastly fate had overtaken it, and those who had been left in it, was buried in mystery.
VARIT IN MORE LANGUAGES

afrikaans

was

danish

været

dutch

zijn

german

wurde

icelandic

verið

norwegian

vært

yiddish

been

frisian

wie

luxembourgish

gewiesch...

scots-gaelic

air a bh...

Using Translate.com for business in Swedish to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Swedish to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators