1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Swedish-English
  4. S
  5. som

som translated to English

TRANSLATION
Swedish
som
English
as
EXAMPLES
Jag kom till tyfoidisk feber — läste om symptomen — upptäckte att jag hade tyfoidisk feber, maste ha lidit av det i manader utan att känna till det — undrade över vad jag annars kunde tänkas ha; vände sida till S:t Vitus danssjuka — upptäckte, som förväntat, att jag även led av den — började bli riktigt intresserad av mitt fall, och bestämde mig för att ga till botten med det hela, sa jag började om, i bokstavsordning — läste om ague och insag att jag höll pa att insjukna i den och att det akuta stadiet borde inträda om cirka fjorton dagar.
I came to typhoid fever - read the symptoms - discovered that I had typhoid fever, must have had it for months without knowing it - wondered what else I had got; turned up St. Vitus's Dance - found, as I expected, that I had that too, - began to get interested in my case, and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically - read up ague, and learnt that I was sickening for it, and that the acute stage would commence in about another fortnight.
George har en kusin, som vanligen i polisprotokollen beskrivs sasom medicine studerande, sa det är därför naturligt för honom att ibland uttrycka sig pa detta husläkaraktiga sätt.
George has a cousin, who is usually described in the charge-sheet as a medical student, so that he naturally has a somewhat family-physicianary way of putting things.
Man tar ett salt farväl av pojkarna pa stranden, tänder sin största pipa, och vaggar över däck som vore man Kapten Cook, Sir Francis Drake och Christoffer Columbus i en och samma person.
You wave an airy adieu to the boys on shore, light your biggest pipe, and swagger about the deck as if you were Captain Cook, Sir Francis Drake, and Christopher Columbus all rolled into one.
En annan man som jag kände, akte iväg pa en veckas kryssning utmed kusten och innan baten avgick, kom stewarden fram till honom och fragade, om han ville betala för vart och ett av de maltider han intog, eller köpa alla maltider pa förhand.
Another fellow I knew went for a week's voyage round the coast, and, before they started, the steward came to him to ask whether he would pay for each meal as he had it, or arrange beforehand for the whole series.
Stewarden rekommenderade det sistnämnda alternativet, eftersom det skulle bli mycket billigare.
The steward recommended the latter course, as it would come so much cheaper.
Lunchen serverades just som de passerade Sheerness.
Lunch came just as they were off Sheerness.
Han var inte sa hungrig som han trodde att han skulle vara, sa han nöjde sig med en bit kokt kött och lite jordgubbar med grädde.
He didn't feel so hungry as he thought he should, and so contented himself with a bit of boiled beef, and some strawberries and cream.
Inte, som jag förklarade, pa grund av mig själv.
Not, as I explained, upon my own account.
George sade att han nog skulle klara sig och snarast skulle komma att trivas, men han rekommenderade dock Harris och mig att avsta, eftersom han var övertygad om att vi bada skulle komma att insjukna.
George said he should be all right, and would rather like it, but he would advise Harris and me not to think of it, as he felt sure we should both be ill.
Man ställer sig mitt pa däcket och allteftersom skeppet lutar eller häver sig, flyttar man pa kroppsvikten, sa att man alltid haller sig upprätt.
You stand in the centre of the deck, and, as the ship heaves and pitches, you move your body about, so as to keep it always straight.
SOM IN MORE LANGUAGES

afrikaans

as

danish

som

dutch

Als

german

als

icelandic

sem

norwegian

som

yiddish

ווי

frisian

as

luxembourgish

wéi

scots-gaelic

mar sin

Using Translate.com for business in Swedish to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Swedish to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators