1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Serbian (Latin)-English
  4. N
  5. na taj način - Načelnik provincije ispred savezne