1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Scots Gaelic-English
  4. C
  5. co-dhunnd - co-fhaireachdainn