1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Samoan-English
  4. L
  5. leai se mea - leai se mea
>