1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Samoan-English
  4. L
  5. lē fiafia - le fiafia
>