1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Norwegian-English
  4. V
  5. vært

vært translated to English

TRANSLATION
Norwegian
vært
English
been
EXAMPLES
Siden vi har vært så uheldige at eiermannen er blitt borte for oss, og vi ikke vet noe om hans ærende, får dette tilfeldige etterlatenskap betydning.
Since we have been so unfortunate as to miss him and have no notion of his errand, this accidental souvenir becomes of importance.
“Jeg må si at De i alle de fortellingene som De har vært så vennlig å gi om mine små foretagender, har hatt for vane å underordne Deres egen dyktighet.
"I am bound to say that in all the accounts which you have been so good as to give of my own small achievements you have habitually underrated your own abilities.
Vi tror der har vært en overgang fra bysykehus til landpraksis.
We know there has been a presentation.
Dersom han har oppholdt seg en tid ved sykehuset, har han ikke tilhørt den fast ansatte legestab, men snarere vært der som kandidat eller som reservelege, noe som ikke er synderlig mer enn en viderekommen medisinsk student.
If he was in the hospital and yet not on the staff he could only have been a house-surgeon or a house-physician--little more than a senior student.
“Har vært vant til å bære stokken etter sin herre.
"Has been in the habit of carrying this stick behind his master.
“Hadde jeg bare vært der!” utbrøt han.
"If I had only been there!" he cried.
De har vel vært i klubben i hele dag, kan jeg tenke?”
You have been at your club all day, I perceive."
“Tvertimot, jeg har vært i Devonshire.”
"On the contrary, I have been to Devonshire."
“Men Deres familie har jo vært hos oss i flere slektledd, ikke sant?
"But your family have been with us for several generations, have they not?
Det syntes håpløst å fortsette undersøkelsen videre, men det var klart, at tross Holmes' list hadde vi ennå ikke noe sikkert bevis for at Barrymore ikke hadde vært i London hele tiden.
It seemed hopeless to pursue the inquiry any farther, but it was clear that in spite of Holmes's ruse we had no proof that Barrymore had not been in London all the time.
VæRT IN MORE LANGUAGES

afrikaans

was

danish

været

dutch

zijn

german

wurde

icelandic

verið

swedish

varit

yiddish

been

frisian

wie

luxembourgish

gewiesch...

scots-gaelic

air a bh...

Using Translate.com for business in Norwegian to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Norwegian to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators