1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Norwegian-English
  4. M
  5. men

men translated to English

TRANSLATION
Norwegian
men
English
but
EXAMPLES
Det kan nok være at De ikke er selvlysende, men De er allikevel en lysbringer.
It may be that you are not yourself luminous, but you are a conductor of light.
Der var flere Mortimere, men bare en som kunne være vår gjest.
There were several Mortimers, but only one who could be our visitor.
Han var kledt som en alminnelig lege, men litt sjusket; frakken hadde flekker, og buksene hadde frynset seg nedentil.
He was clad in a professional but rather slovenly fashion, for his frock-coat was dingy and his trousers frayed.
Holmes var taus; men hans små, lynsnare øyekast forrådte interessen han omfattet vår underlige gjest med.
Holmes was silent, but his little darting glances showed me the interest which he took in our curious companion.
Lær av denne beretning ikke å frykte følgene av fortidens synder, men heller å være forsiktig i fremtiden, så at de uhyggelige lidenskaper som vår slekt har lidt så tungt under, ikke atter må slippes løs til vårt forderv.
Learn then from this story not to fear the fruits of the past, but rather to be circumspect in the future, that those foul passions whereby our family has suffered so grievously may not again be loosed to our undoing.
Men det var ikke synet av hennes døde skikkelse og heller ikke av Hugo Baskervilles lik, som lå i nærheten, som fikk håret til å reise seg på de tre dumdristige svirebrødres hoder, men at et heslig vesen stod bøyd over Hugos legeme og snappet etter hans strupe, — et stort sort dyr, skapt som en hund, men større enn noen hund som et menneskelig øye noensinne hadde sett.
The most of them would by no means advance, but three of them, the boldest, or it may be the most drunken, rode forward down the goyal.
Jeg la merke til noen beretninger i avisene den gangen, men jeg var så fullstendig opptatt med den lille episoden i Vatikanet, og i min iver for å tjene paven tapte jeg forskjellige interessante engelske affærer av syne.
I had observed some newspaper comment at the time, but I was exceedingly preoccupied by that little affair of the Vatican cameos, and in my anxiety to oblige the Pope I lost touch with several interesting English cases.
Sir Charles Baskerville var en tilbaketrukket mann, men hans sykdom brakte oss sammen, og våre felles vitenskapelige interesser knyttet oss til hverandre.
Sir Charles was a retiring man, but the chance of his illness brought us together, and a community of interests in science kept us so.
“Javisst, men dette var ikke noen gjeterhund.”
"No doubt, but this was no sheep-dog."
“Nei, men det er åpenbart Deres mening.
"No, but you evidently think it."
MEN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

maar

danish

Men

dutch

maar

german

aber

icelandic

en

swedish

Men

yiddish

אָבער

frisian

mar

luxembourgish

awer

scots-gaelic

ach

Using Translate.com for business in Norwegian to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Norwegian to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators