1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Hawaiian-English
  4. M
  5. me ke aloha - me ke kani