1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Hawaiian-English
  4. M
  5. manaʻo - manaʻo nui
>