1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. L
  5. lee

lee translated to Czech

TRANSLATION
English
lee
Czech
Lee
EXAMPLES
Lee Kuan Yew však má zřejmě pravdu, když říká, že Čína „dá USA pořádně zabrat“, ale v první polovině tohoto století její celkovou moc nepřekoná.
Still, Lee Kuan Yew is probably right to say that China “will give the US a run for its money,” but not surpass it in overall power in the first half of this century.
Vláda prezidenta Lee Myung-Baka plánuje, že investuje 38 miliard dolarů, aby zaměstnala lidi sanací čtyř hlavních řek a snižováním rizika katastrof výstavbou hrází a zařízení ke zpracování vod.
President Lee Myung-Bak’s government plans to invest $38 billion employing people to clean up four major rivers and reduce disaster risks by building embankments and water-treatment facilities.
Jak mi jednou řekl někdejší singapurský premiér Lee Kuan Yew, Čína může čerpat z talentové základny čítající 1,3 miliardy lidí, ale USA mohou čerpat ze sedmi miliard lidí z celého světa a kombinovat je v rozmanité kultuře, která podněcuje kreativitu způsobem, jakému nacionalismus etnických Chanů nemůže konkurovat.
As Singapore’s Lee Kuan Yew once told me, China can draw on a talent pool of 1.3 billion people, but the US can draw on the world’s seven billion, and can recombine them in a diverse culture that enhances creativity in a way that ethnic Han nationalism cannot.
Lee minimalizoval prostor pro korupci bohatým odměňováním elit.
By richly awarding the elite, Lee minimized the scope for corruption.
LEE IN MORE LANGUAGES

Slovak

Lee

Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators