1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. L
  5. laundering

laundering translated to Czech

TRANSLATION
English
laundering
Czech
praní
EXAMPLES
Stávající rámec prevence praní špinavých peněz bohužel nepředstavuje povzbudivý precedens.
Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent.
Boj za transparentnost rovněž předpokládá, že budeme konfrontovat státy, které odmítají na globální úrovni spolupracovat ve finančních otázkách, bojovat proti praní špinavých peněz nebo bránit finančním rizikům.
Fighting for transparency also implies confronting states that refuse to collaborate on financial issues at a global level or to combat money laundering or prevent financial risks.
To je stejně jako praní špinavých peněz zločineckými organizacemi evidentně nezákonné (a také morálně zavrženíhodné).
This, like money laundering by criminal organizations, is obviously illegal (as well as morally reprehensible).
Tento rámec se sice ve většině zemí všeobecně uznává a vymáhá, avšak praní peněz zůstává i nadále rozbujelou praxí.
Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant.
Tato dohoda však záhy zkrachovala a Severní Korea se odmítla vrátit k jednacímu stolu, dokud Spojené státy nepřestanou uzavírat bankovní účty podezřelé z padělání a praní peněz pro Kimův režim.
But the agreement soon collapsed, and North Korea refused to return to the talks until the United States stopped shutting down bank accounts suspected of counterfeiting and laundering money for Kim’s regime.
Tato volně formulovaná úmluva však záhy ztroskotala a Severní Korea se odmítla vrátit k rozhovorům, dokud USA nepřestanou rušit bankovní účty, u nichž mají podezření, že slouží k padělání a praní peněz pro Kimův režim.
But the loosely worded accord soon collapsed, and North Korea refused to return to the talks until the US stopped shutting down bank accounts suspected of counterfeiting and laundering money for Kim’s regime.
(A lze předpokládat, že se v budoucnu rychle naučí i pravidla proti praní špinavých peněz.)
(In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.)
LAUNDERING IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators