1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. K
  5. knowingly

knowingly translated to Czech

TRANSLATION
English
knowingly
Czech
vědomě
EXAMPLES
Proč by však někdo vědomě prodával se ztrátou?
But why would anyone knowingly sell at a loss?
Dohody by výrazně oslabily schopnost vlád rozvojových zemí chránit své životní prostředí před těžebními a dalšími společnostmi, své občany před tabákovými firmami, které vědomě prodávají produkt způsobující nemoci a smrt, a své ekonomiky před zničujícími finančními produkty, které sehrály tak významnou úlohu v globální finanční krizi roku 2008.
The agreements would significantly inhibit the ability of developing countries’ governments to protect their environment from mining and other companies; their citizens from the tobacco companies that knowingly purvey a product that causes death and disease; and their economies from the ruinous financial products that played such a large role in the 2008 global financial crisis.
Žádná z výše jmenovaných profesí ovšem nevystavuje vědomě své zákazníky potvrzenému environmentálnímu karcinogenu.
None of the other professions listed above, however, knowingly exposes its clients to a confirmed environmental carcinogen.
KNOWINGLY IN MORE LANGUAGES

Slovak

vedome

Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators