1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. investment

investment translated to Czech

TRANSLATION
English
investment
Czech
investice
EXAMPLES
Půjčky budou zajištěny přes nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI), pod záštitou Evropské investiční banky (EIB).
The borrowing will be arranged through the new European Fund for Strategic Investment, operating under the umbrella of the European Investment Bank.
To pak mělo zajistit vyšší zisky z obchodu, silnější konkurenci, mohutnější přeshraniční kapitálové toky, nižší výpůjční náklady a více příležitostí pro sdílení rizik, což vše mělo podle očekávání nakonec posílit investice a produktivitu.
This, in turn, would bring greater gains from trade, stronger competition, larger cross-border capital flows, lower borrowing costs, and more opportunities for sharing risk, all of which were expected ultimately to boost investment and productivity.
Stejně tak zapůsobila v USA investice do vyhubení zákeřných měchovců v jejích jižních státech na počátku 20. století, které vedlo ke zlepšení zdravotních podmínek celého Amerického jihu, což nakonec pomohlo v tomto původně chudobném regionu vyvolat investiční boom.
It was U.S. investment in eradicating hookworms from its Southern states in the early 20th century that improved health conditions in the American South, and which helped to bring about a boom in investments in that previously impoverished region.
Ještě donedávna ubývající investice ve vyspělém světě kompenzovaly prudké nárůsty investic na rozvíjejících se trzích, hlavně v Asii.
Until recently, falling investment in the developed world had been offset by rapid increases in investment in emerging markets, mostly in Asia.
Současně platí, že vyhlídky na vzestup globální teploty o víc než 2°C nad předprůmyslové úrovně do konce tohoto století (což by přivodilo nejničivější důsledky globálního oteplování) vyžadují vyšší investice do udržitelné urbanizace, klimaticky inteligentního zemědělství a záchranných sociálních sítí.
Meanwhile, the prospect of a rise in global temperature of more than 2°C (3.6°F) over pre-industrial levels by the end of this century (which would trigger global warming’s most damaging effects) calls for higher investment in sustainable urbanization, climate-smart agriculture, and social safety nets.
INVESTMENT IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators