1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. invest

invest translated to Czech

TRANSLATION
English
invest
Czech
investovat
EXAMPLES
Země s rozvíjejícími se trhy by také mohly investovat do eura, jen kdyby se jim nabídla tak likvidní aktiva, jako jsou dluhopisy amerického ministerstva financí – v tom tkví i jádro současné debaty o navrhovaném vytvoření „eurobondů“.
Emerging-market countries could also invest in euros, if only they were offered such liquid assets as US Treasury bonds – therein lies the current debate over the proposed creation of “eurobonds.”
Neochota investovat do budoucnosti ovlivní tuto budoucnost každému.
Failure to invest in the future will affect that future for everyone.
Přísnější úvěrové podmínky a mnohem slabší růst pro rozvojové země znamenají, že vlády nedokážou tak dobře plnit cíle vampnbsp;oblasti školství a zdravotnictví a investovat do infrastruktury potřebné kampnbsp;udržení růstu.
For developing countries, tighter credit conditions and much weaker growth mean that governments are less able to meet education and health goals, and to invest in the infrastructure needed to sustain growth.
Abychom získali informovanou odpověď, musíme zjistit, jak bude planeta vypadat v roce 2100, budeme-li investovat různé částky do adaptace a snižování emisí uhlíku.
To arrive at an informed answer, we need to work out how the planet will look in 2100 if we invest different amounts in adaptation and carbon cuts.
INVEST IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators