1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. intuitive

intuitive translated to Czech

TRANSLATION
English
intuitive
Czech
intuitivní
EXAMPLES
Tyto studie poskytují empirickou oporu pro myšlenku, že jsme stejně jako v případě jiných duševních schopností, včetně jazyka a matematiky, obdařeni mravní schopností, která řídí naše intuitivní úsudky o tom, co je správné a co špatné.
These studies provide empirical support for the idea that, like other psychological faculties of the mind, including language and mathematics, we are endowed with a moral faculty that guides our intuitive judgments of right and wrong.
V prvé řadě efektivní vůdcovství vyžaduje kontextuální inteligenci a schopnost intuitivní diagnostiky, která lídrovi pomáhá chápat změny, určovat cíle a v souladu s tím vytýčit strategie a taktiku.
Above all, effective leadership requires contextual intelligence and an intuitive diagnostic ability that helps a leader understand change, set objectives, and align strategies and tactics accordingly.
Udržení ústavního pořádku a životaschopného volného trhu totiž vyžaduje intuitivní nesouhlas se svévolí, citlivost vůči jejím projevům a spontánní odpor k ní.
For maintaining a constitutional order and viable free market requires an intuitive dislike of arbitrariness, a sensitivity to its manifestations, and spontaneous resistance.
INTUITIVE IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators