1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. internecine

internecine translated to Czech

TRANSLATION
English
internecine
Czech
bratrovražedné
EXAMPLES
V Libérii Bush požadoval Taylorovu rezignaci coby nezbytnou podmínku konstruktivního dialogu a aktivnějsího zapojení USA do hledání mírového řesení patnáctileté bratrovražedné války, která zničila ekonomiku a infrastrukturu země a podněcuje k válkám ve větsině sousedních států.
In Liberia, Bush called for Taylor's resignation as a precondition for constructive dialogue and a more active involvement by the US in seeking a peaceful solution to the 15 years of internecine war that ruined the country's economy and infrastructure, as well inciting wars in most of its neighbors.
Pravidelné občanské střety a vzpoury sice nevymizely, ale pouze ve Vietnamu byla dlouhá vláda dynastie pláštíkem pro neutuchající bratrovražedné války.
Periodic civil strife and rebellion were not eliminated, but only in Vietnam was the longevity of a dynasty a cloak for inextinguishable internecine warfare.
Přesvědčení, že víra těch druhých není islám a že její následovníci nejsou muslimové, posiluje bratrovražedné války, v nichž zemřely miliony lidí – a umírají další.
The belief that the other’s religion is not Islam, and its followers not Muslim, has underpinned internecine wars in which millions have died – and continue to die.
INTERNECINE IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators