1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. inspirational

inspirational translated to Czech

TRANSLATION
English
inspirational
Czech
inspirativní
EXAMPLES
Obamova rétorika během předvolební kampaně v roce 2008 i během prvních měsíců v prezidentské funkci byla inspirativní co do stylu a transformativní co do cílů.
Obama’s rhetoric during his 2008 campaign and the first months of his presidency was both inspirational in style and transformational in objective.
Obama je inspirativní řečník a v reakci na finanční krizi i turbulence politické kampaně navíc projevil chladnokrevnost a klid.
Obama, while an inspirational orator, has shown a cool and calm demeanor in responding to both the financial crisis and the turbulence of political campaigning.
Vůdce s transformačními záměry má nadějnější vyhlídky a inspirativní styl si spíše najde vnímavé publikum a posílí význam jejich úlohy.
A leader with transformational objectives faces better odds, and an inspirational style is more likely to find responsive followers and to make their role more relevant.
Někteří inspirativní vůdci nejsou velkými řečníky – například Mahátma Gándhí.
Some inspirational leaders are not great orators – witness Mahatma Gandhi.
Všichni inspirativní vůdci efektivně komunikují.
All inspirational leaders communicate effectively.
Transformační cíle a inspirativní styl lídrů, jako byli Mahátma Gándhí v Indii nebo Nelson Mandela v Jižní Africe, mohou výrazně ovlivnit směřování tekutých politických okolností, zejména v rozvojových zemích s chatrně strukturovanými institucionálními brzdami.
The transformational objectives and inspirational style of a leader like Mahatma Gandhi in India or Nelson Mandela in South Africa can significantly influence outcomes in fluid political contexts, particularly in developing countries with weakly structured institutional constraints.
INSPIRATIONAL IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators