1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. Z
  5. zijn

zijn translated to English

TRANSLATION
Dutch
zijn
English
been
EXAMPLES
LONDEN – Het besluit van de US Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) om een renteverhoging uit te stellen had geen verrassing mogen zijn voor iedereen die aandacht heeft geschonken aan de uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen.
LONDON – The US Federal Reserve’s decision to delay an increase in interest rates should have come as no surprise to anyone who has been paying attention to Fed Chair Janet Yellen’s comments.
Onder de Gouden Standaard zou het voor de centrale banken ook mogelijk zijn geweest om hun economieën weer nieuw leven in te blazen, als ze maar gezamenlijk waren opgetrokken.
Under the gold standard, it still would have been possible for central banks to reflate their depressed economies had they moved together.
TOKYO – Het is bijna een jaar geleden dat premier Shinzo Abe zijn plan lanceerde om de Japanse economie uit twee decennia van deflatie en recessie te tillen.
TOKYO – It has been almost a year since Prime Minister Shinzo Abe launched his plan to lift Japan’s economy out of two decades of deflation and recession.
Met name president Barack Obama is in staat gebleken steun naar zich toe te trekken als links-liberale idealist en centristische realist tegelijkertijd, wat hem in staat heeft gesteld zijn herverkiezing zeker te stellen, ondanks een zwakke economie en een nog zwakkere arbeidsmarkt.
President Barack Obama, in particular, has been able to attract support as a liberal-left idealist and as a centrist-realist at the same time, which enabled him to win re-election in the face of a weak economy and an even weaker labor market.
BOGOTÁ – De raamwerkovereenkomst voor het einde van het gewapende conflict in Colombia, die onlangs werd bekendgemaakt door president Juan Manuel Santos, is een historische mijlpaal voor zijn land en voor heel Latijns-Amerika.
BOGOTÁ – The Framework Agreement for the End of the Armed Conflict in Colombia that has just been announced by President Juan Manuel Santos is a historic landmark for his country and all of Latin America.
Een andere reden waarom internationale waarnemers zulke voor de hand liggende risico's negeren is wellicht dat ze zijn afgeleid door de dramatischer gebeurtenissen in Griekenland en Oekraïne.
Another reason why international observers may be ignoring such obvious risks is that they have been preoccupied with more dramatic events in Greece and Ukraine.
Ook bedrijven zijn er snel in geweest om nieuwe methoden over te nemen.
Businesses, too, have been quick to adopt new practices.
Oekraïne, waarmee ik me sinds zijn onafhankelijkheid heb beziggehouden, blijft een grote frustratie voor mij.
Ukraine, with which I have been engaged since its independence, has been a great frustration to me.
Kapitalistische economieën zijn er op spectaculaire wijze efficiënt in gebleken om de groeiende consumptie van particuliere goederen te faciliteren, ten minste op de lange termijn.
Capitalist economies have been spectacularly efficient at enabling growing consumption of private goods, at least over the long run.
Een waarlijk progressief iemand zou toch gelijke kansen voor alle mensen op de planeet willen, en niet alleen voor de gelukkigen die in rijke landen zijn geboren en opgegroeid?
Wouldn’t a true progressive support equal opportunity for all people on the planet, rather than just for those of us lucky enough to have been born and raised in rich countries?
ZIJN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

was

danish

været

german

wurde

icelandic

verið

norwegian

vært

swedish

varit

yiddish

been

frisian

wie

luxembourgish

gewiesch...

scots-gaelic

air a bh...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators