1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. V
  5. verdienen

verdienen translated to English

TRANSLATION
Dutch
verdienen
English
earn
EXAMPLES
In Florida verdienen tomatenplukkers een gemiddelde van slecht 50 dollarcent voor elke emmer van 32 pound (14,5 kg).
In Florida, tomato pickers earn an average of just $0.50 for every 32-pound (14.5-kilogram) bucket.
Als Griekenland de welvaart wil die bij een geavanceerde economie uit de 21e eeuw hoort zal het deze, net zoals Duitsland, moeten verdienen met innovatieve producten die concurrerend zijn op de wereldmarkt.
If Greece wants the prosperity associated with a technologically advanced, twenty-first-century economy, it will have to earn it, by producing innovative products that are competitive on world markets, just as Germany does.
Je zou kunnen betogen dat ook mannen promotie krijgen of worden 'gestraft' op basis van hun uiterlijk; economen hebben inderdaad geconstateerd dat degenen met een “bovengemiddelde” verschijning 5% méér verdienen dan hun “minder aantrekkelijke” collega's, en dat werknemers met een “benedengemiddelde” verschijning 7-9% minder verdienen dan hun “gemiddelde” collega's.
One could argue that men, too, are promoted or penalized on the basis of their appearance; indeed, economists have found that those with an “above-average” appearance earn 5% more than their “less attractive” counterparts, and that workers with a “below-average” appearance earn 7-9% less than their “average” counterparts.
Dit creëerde een perverse prikkel voor commerciële banken om de schuld van zwakkere regeringen op te kopen om zo te verdienen wat uiteindelijk slechts een paar basispunten werden, omdat de rentetarief differentiëlen naar bijna nul convergeerden.
This created a perverse incentive for commercial banks to buy the weaker governments’ debt in order to earn what eventually became just a few basis points, as interest-rate differentials converged to practically zero.
Het lijkt raadselachtig – en onhoudbaar – dat mensen hun geld 20 of 30 jaar vastleggen om weinig of niets meer te verdienen dan de 2% die centrale banken als doelstelling voor de jaarlijkse inflatie aanhouden.
It seems puzzling – and unsustainable – that people would tie up their money for 20 or 30 years to earn little or nothing more than these central banks' 2% target rate for annual inflation.
VERDIENEN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

verdien

danish

Tjen

icelandic

vinna sé...

norwegian

tjene

swedish

tjäna

luxembourgish

verdénge...

scots-gaelic

cosnadh

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators