1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. N
  5. nicotine

nicotine translated to English

TRANSLATION
Dutch
nicotine
English
nicotine
EXAMPLES
Het gebruik van nicotine in niet brandbare vormen zoals rookloze tabak of PNV’S zou miljoenen van de huidige rokers in staat stellen om de schade die hun nicotinegebruik aan hun gezondheid toebrengt aanzienlijk te verminderen.
The use of nicotine in non-combustible forms like smokeless tobacco, or PNV, would enable millions of current smokers to reduce considerably the harm that their nicotine consumption is doing to their health.
Een dodelijke dosis nicotine is feitelijk veel hoger dan de 30-60 milligram die veel wetenschappelijke artikelen claimen.
In fact, a lethal dose of nicotine is a lot higher than the 30-60 milligrams that many scientific papers claim.
Alhoewel nicotine replacement therapy (NRT) veel mensen heeft geholpen te stoppen blijft het roken van sigaretten in veel landen een hardnekkige gewoonte.
Though nicotine replacement therapy (NRT) has helped many smokers quit, the cigarette habit remains pervasive in many countries.
In werkelijkheid is nicotine in de doses die een roker of ‘vaper’ (damper, red.) inhaleert een relatief veilige drug, met effecten gelijkend op die van cafeïne.
In reality, nicotine is a relatively safe drug at dosages that a smoker or “vaper” inhales, with similar effects to caffeine.
Alhoewel in een ideale wereld mensen gewoon in staat zouden zijn om helemaal met het gebruik van nicotine te stoppen, laat de ervaring zien dat veel rokers niet kunnen of willen stoppen en door zullen gaan met roken zolang er geen veilig en acceptabel alternatief is.
Though, in an ideal world, people would simply be able to quit using nicotine altogether, experience suggests that many smokers cannot – or do not want to – give it up, and will continue to smoke if there is no safe and acceptable alternative.
RENNES – Michael Russell en Murray Jarvik, in de jaren zeventig pioniers van het onderzoek naar het stoppen met roken, zouden de ontwikkeling van de elektronische sigaret oftewel ‘personal nicotine vaporizer’ (PNV) waarschijnlijk hebben toegejuicht.
RENNES – Michael Russell and Murray Jarvik, two pioneers of smoking-cessation research in the 1970s, would probably have welcomed the development of the electronic cigarette or “personal nicotine vaporizer” (PNV).
Dat kan de reden zijn dat onderzoeken onder PNV-gebruikers suggereren dat nicotine in verdampte vorm minder verslavend is.
That may be why PNV user surveys suggest that nicotine is less addictive in its vaporized form.
Gegeven dat een van de eerste symptomen van vergiftiging overgeven is en dat 70% van de in het spijsverteringsstelsel overgebleven nicotine in de lever gemetaboliseerd wordt voordat het andere organen bereikt is het absorberen van zoveel nicotine vrij moeilijk.
Given that one of the first symptoms of intoxication is vomiting, and that 70% of the remaining nicotine in the digestive tract is metabolized by the liver before it reaches other organs, absorbing that much nicotine is not easy.
Maar tot nu toe is dit alles nog niet gebeurd, grotendeels omdat nicotine wordt gezien als een hoogst verslavende en giftige stof, waardoor zelfs rokers twijfelen om NRT of PNV te gebruiken.
But, so far, none of this has occurred, largely because nicotine is viewed as a highly addictive and toxic substance, with even smokers hesitating to try NRT or PNV for this reason.
NICOTINE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

nikotien

danish

nikotin

german

Nikotin

icelandic

nikótín

norwegian

nikotin

swedish

nikotin

frisian

nicotine

luxembourgish

Nikotin

scots-gaelic

nicotin

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators