1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. M
  5. misbruik

misbruik translated to English

TRANSLATION
Dutch
misbruik
English
abuse
EXAMPLES
Alhoewel Juppé, zoals Sarkozy, schandalen niet vreemd zijn (hij werd tijdelijk verbannen uit het publieke ambt vanwege het misbruik van publieke fondsen tijdens het burgemeesterschap van Chirac van Parijs) is zijn leeftijd een geruststelling voor Franse stemmers, die hem nu zien als wijzer en milder (hij werd ook breed gezien als de zondebok voor Chirac).
Though Juppé, like Sarkozy, is no stranger to scandal – he was temporarily barred from public office for abuse of public funds during Chirac’s tenure as mayor of Paris – his age is reassuring to French voters, who consider him wiser and mellower now (he was also widely viewed as Chirac’s scapegoat).
Het onvermogen om de talenten van vrouwen ten volle tot wasdom te laten komen belemmert de economische ontwikkeling van de opkomende markten, terwijl de marginalisatie en het misbruik van vrouwen de sociale vooruitgang van deze landen bedreigen en hun politieke stabiliteit ondermijnen.
Failure to make full use of women’s talents undermines emerging markets’ economic development, while the marginalization and abuse of women threatens their social advancement and impairs their political stability.
--„Ach! gij zijt al te bekoorlijk!” zeide d’Artagnan treurig, „en gij maakt misbruik van mijn liefde.”
You are too charming," said d’Artagnan, sorrowfully; "and you abuse my love."
--„Maar dat is een vreeselijk misbruik van vertrouwen!”
"But this is a frightful abuse of power!"
--„En ik zal u antwoorden, mijnheer! dat dit misbruik van gezag, die verbanning onder een valschen naam, een schanddaad is.”
"And I reply to you, sir, that this abuse of power, this exile under a fictitious name, are infamous!"
MISBRUIK IN MORE LANGUAGES

afrikaans

misbruik

danish

misbrug

frisian

misbrûk

scots-gaelic

mì-ghnàt...

icelandic

misnotku...

luxembourgish

Mëssbrau...

norwegian

misbruk

swedish

missbruk

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators