1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. L
  5. Louvre

Louvre translated to English

TRANSLATION
Dutch
Louvre
English
louvre
EXAMPLES
Hunne Majesteiten waren niet voor zes uur des morgens in het Louvre teruggekeerd.
As to their Majesties, they did not return to the Louvre till six o’clock in the morning.
--„O ja,” zeide d’Artagnan; „maar gij kent wel aan de een of andere achterdeur van het Louvre een u genegen portier, die op zeker teeken of wachtwoord....”
"Ah, bah!" said d’Artagnan; "you have at some wicket of the Louvre a CONCIERGE who is devoted to you, and who, thanks to a password, would--"
Porthos troostte zich hierover, door de voorzaal van Tréville’s hotel en de wachtkamer van het Louvre van zijn liefdesgevallen te doen weergalmen, zaken waarover Athos nooit sprak.
Porthos consoled himself by filling the antechamber of M. de Treville and the guardroom of the Louvre with the accounts of his love scrapes, after having passed from professional ladies to military ladies, from the lawyer’s dame to the baroness, there was question of nothing less with Porthos than a foreign princess, who was enormously fond of him.
Maar gelukkig vond de jonge geestdrijver niet de minste gelegenheid, om aan den hertog dat bewijs zijner toewijding te geven; en de jonge vrouw en de schoone musketier traden het Louvre binnen, door het poortje der Ladderstraat, zonder verontrust te zijn geworden.
Fortunately, he had no opportunity to give the duke this proof of his devotion, and the young woman and the handsome Musketeer entered the Louvre by the wicket of the Echelle without any interference.
Athos werd naar den kardinaal gebracht, doch ongelukkigerwijze was de kardinaal in het Louvre bij den koning.
Athos was then sent to the cardinal; but unfortunately the cardinal was at the Louvre with the king.
LOUVRE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

Louvre

danish

Louvre

german

Louvre

icelandic

louvre

norwegian

Louvre

swedish

Louvren

frisian

louvre

luxembourgish

Louvre

scots-gaelic

louvre

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators