1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. L
  5. lijk

lijk translated to English

TRANSLATION
Dutch
lijk
English
corpse
EXAMPLES
D’Artagnan trad weder de loopgraaf in en wierp het lijk naast den als den doode zoo bleeken gekwetste.
D’Artagnan regained the trench, and threw the corpse beside the wounded man, who was as pale as death.
--„Planchet!” zeide d’Artagnan, „ik gelast u het lijk van dien armen duivel te bewaken en te zorgen, dat hij in gewijde aarde begraven wordt.
"Planchet," said d’Artagnan, "I commit the corpse of this poor devil to your care.
Mijn dood zal welsprekender zijn dan mijn leven, en de stomheid van het lijk zal u beter overtuigen dan de woorden eener gevangene.”
My death will be much more eloquent than my life, and the silence of the corpse will convince you much better than the words of the prisoner."
D’Artagnan hield in zijn armen niets meer dan een lijk geklemd.
D’Artagnan pressed nothing but a corpse in his arms.
Hij verscheen juist in dat oogenblik van ontzetting, dat gewoonlijk op groote gebeurtenissen volgt.
He tore himself from the arms of Porthos and Aramis, and threw himself like a madman on the corpse of his mistress.
Hij rukte zich uit de armen van Porthos en Aramis en wierp zich als een krankzinnige op het lijk zijner minnares.
But it was not to be; either their fate or mine, or both, forbade it; for, till the last year of my being on this island, I never knew whether any were saved out of that ship or no; and had only the affliction, some days after, to see the corpse of a drowned boy come on shore at the end of the island which was next the shipwreck.
Doch dit mogt zoo niet zijn; hun lot of het mijne was anders besloten; want tot het laatste jaar van mijn verblijf op het eiland wist ik niet of er iemand uit het schip gered was of niet; alleen had ik eenige dagen later het verdriet, het lijk van een verdronken jongen aan land te zien spoelen, aan het einde des eilands, digt bij de plaats der schipbreuk.
The barrow was got ready and the corpse placed on it, covered with a blanket, and bound to its place with the rope.
LIJK IN MORE LANGUAGES

afrikaans

lyk

danish

lig

german

Leiche

icelandic

lík

norwegian

liket

swedish

liket

yiddish

corpse

frisian

lyk

luxembourgish

Läich

scots-gaelic

corp

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators