1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. L
  5. landgenoot

landgenoot translated to English

TRANSLATION
Dutch
landgenoot
English
compatriot
EXAMPLES
--„Maar,” ging de Tréville voort, op zijn landgenoot een doordringenden blik werpende, alsof hij in het diepste van zijn hart wilde lezen; „maar uit achting voor uw vader, mijn ouden wapenbroeder! zooals ik u heb gezegd, wil ik iets voor u doen, mijn jonge vriend!
"But," continued M. de Treville, fixing upon his compatriot a look so piercing that it might be said he wished to read the thoughts of his heart, "on account of my old companion, your father, as I have said, I will do something for you, young man.
De heer de Tréville glimlachte over deze grootspraak, en zijn jongen landgenoot bij het venster latende, waar zij gestaan en met elkaar gesproken hadden, zette hij zich aan een tafel en schreef den beloofden aanbevelingsbrief.
M de Treville smiled at this flourish; and leaving his young man compatriot in the embrasure of the window, where they had talked together, he seated himself at a table in order to write the promised letter of recommendation.
LANDGENOOT IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators