1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. analogieën

analogieën translated to English

TRANSLATION
Dutch
analogieën
English
analogies
EXAMPLES
Uiteraard zijn historische analogieën verre van perfect.
Of course, historical analogies are imperfect.
Om de analogieën nog iets verder op te rekken: de afgelopen paar jaar zijn werkgevers het belang gaan inzien van een goed werkklimaat – alles van comfortabele stoelen en makkelijk te gebruiken software tot beter coachen en bruikbaarder feedback.
To extend the analogies a little further, over the past few years, employers have discovered the importance of a good environment – everything from comfortable chairs and easier-to-use software to better coaching and more useful feedback.
Maar een belangrijke onderzoeksconclusie op het gebied van het buitenlands beleid is dat beslissers er maar al te vaak niet in slagen hun analogieën op “toepasselijkheid” te beproeven.
But a key conclusion of research on foreign policy is that decision-makers all too often fail to test their analogies for “fitness.”
Ze beroepen zich niet zo zeer op specifieke analogieën omdat ze lijken op de actuele omstandigheden, maar omdat die in het publiek bewustzijn zijn gegrift.
They invoke specific analogies not so much because they resemble current conditions, but because they are seared into the public’s consciousness.
Ook in dit geval vergt een rigoureuze analyse het beproeven van deze historische analogieën op hun toepasselijkheid in de huidige omstandigheden.
Again, rigorous analysis requires testing these historical analogies for fitness with current circumstances.
ANALOGIEëN IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators