1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. analogie

analogie translated to English

TRANSLATION
Dutch
analogie
English
analogy
EXAMPLES
Toen hij besloot om de Amerikaanse interventie in Vietnam op te voeren, trok president Lyndon Johnson een analogie met de gebeurtenissen van 1939 in München, toen het onvermogen om adequaat te reageren op de agressie van Hitler catastrofale gevolgen had.
President Lyndon Johnson, when deciding to escalate US intervention in Vietnam, drew an analogy with Munich, when the failure to respond to Hitler’s aggression had catastrophic consequences.
Een kwart eeuw later, toen hij overwoog hoe hij de Iraakse invasie van Koeweit het best kon terugdraaien, trok president George H.W. Bush op zijn beurt een analogie met Vietnam, waar het ontbreken van een exitstrategie ertoe had geleid dat de Amerikaanse strijdkrachten vast waren komen te zitten.
A quarter-century later, President George H.W. Bush, considering how best to roll back Iraq’s invasion of Kuwait, drew an analogy with Vietnam, where the absence of an exit strategy had caused US forces to get bogged down.
Voor de Fed is het van belang om zich af te vragen of de jaren dertig, toen zijn voorbarige verkrappingsbeleid een W-vormige recessie bespoedigde, werkelijk de beste historische analogie is bij het bepalen van het juiste moment om een punt te zetten achter de huidige monetaire versoepeling.
For the Fed, it is important to ask whether the 1930’s, when its premature policy tightening precipitated a double-dip recession, really is the best historical analogy to consider when contemplating how to time the exit from its current accommodating stance.
ANALOGIE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

analogie

danish

analogi

german

Analogie

norwegian

analogi

swedish

analogi

frisian

analogy

luxembourgish

Analogie

scots-gaelic

ionnanac...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators