1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. ambitie

ambitie translated to English

TRANSLATION
Dutch
ambitie
English
ambition
EXAMPLES
In New York belichaamden de Twin Towers kapitalistische ambitie en succes.
In New York, the Twin Towers embodied capitalist ambition and achievement.
De Iraniërs beschouwen zichzelf als de erfgenamen van een grote en antieke beschaving en hun ambitie om regionale superioriteit te verwerven reflecteert dit.
The Iranians regard themselves as the heirs to a great and ancient civilization, and their ambition of achieving regional preeminence reflects this.
Ten tweede: omhels de ambitie van anderen.
Second, embrace the ambition of others.
Leiders die angst en frustratie overkomen, de ambitie van anderen omhelzen en een sterk karakter hebben en doelgericht zijn zullen eerder diverse teams opbouwen waarvan de leden een identiteit en gezamenlijke doelen delen maar zichzelf nog steeds authentiek uiten.
Leaders who overcome fear and frustration, embrace the ambition of others, and possess a strong character and sense of purpose are likely to build diverse teams whose members share an identity and common goals but still represent themselves authentically.
Het neerschieten van zulke moedige werkers is een ernstig probleem voor de volksgezondheidsautoriteiten in deze landen en voor hun collectieve ambitie om ieder kind te bereiken met levensreddende inentingen.
The continued targeting of such brave workers is posing a severe challenge to these countries’ public-health communities and their collective ambition to reach every child with lifesaving vaccines.
Hoewel het onmiddellijke doel van de Russische president Vladimir Poetin zich zou kunnen beperken tot het herwinnen van de controle over de Krim en het behoud van een zekere mate van invloed in Oekraïense aangelegenheden, is zijn langetermijnambitie veel stoutmoediger.
Though Russian President Vladimir Putin’s immediate goal may have been limited to regaining control of Crimea and retaining some influence in Ukrainian affairs, his longer-term ambition is much bolder.
Die ambitie is niet moeilijk te onderkennen.
That ambition is not difficult to discern.
Iran is er sinds lange tijd duidelijk over dat het zijn historische positie als een grote regionale macht (en zelfs wereldmacht) opnieuw wil innemen, een ambitie die alleen maar groter zal worden terwijl het naar de geopolitieke opkomst van Turkije kijkt.
Iran has long made clear that it wants to resume its historic position as a major regional – and indeed global – power, an ambition that can only grow stronger as it watches Turkey’s geopolitical stature rise.
AMBITIE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

ambisie

danish

ambition

german

Ehrgeiz

icelandic

metnað

norwegian

ambisjon

swedish

ambition

frisian

ambysje

luxembourgish

Ambitiou...

scots-gaelic

miann-ad...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators