1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. Als

Als translated to English

TRANSLATION
Dutch
Als
English
as
EXAMPLES
Als je een belegger bent die is geïnteresseerd in hoge nettowaarden, of een staatsfonds, is het heel verstandig om een klein percentage van je bezittingen in goud vast te houden, ter bescherming tegen extreme gebeurtenissen.
If you are a high-net-worth investor, or a sovereign wealth fund, it makes perfect sense to hold a small percentage of your assets in gold as a hedge against extreme events.
Als eigendomsrechten slecht gedefinieerd worden, zoals het geval is met lucht en water, moet de overheid naar voren komen om in toepasselijke regulering te voorzien.
When property rights are ill-defined, as in the case of air and water, government must step in to provide appropriate regulation.
Als het aankomt op publieke goederen (zoals onderwijs, het milieu, gezondheidszorg en gelijke kansen) zijn de prestaties niet half zo indrukwekkend en de politieke obstakels voor verbetering lijken groter te zijn geworden terwijl kapitalistische economieën volwassener werden.
When it comes to public goods – such as education, the environment, health care, and equal opportunity – the record is not quite as impressive, and the political obstacles to improvement have seemed to grow as capitalist economies have matured.
Als blijkt dat de meisjes die het risico lopen niet alle drie de doses van het HPV vaccin te ontvangen dezelfde zijn die een hogere kans lopen om geïnfecteerd te raken en baarmoeder onderzoek te missen als volwassenen, dan zouden ze niet een maar twee keer door de mazen van het net kunnen glippen.
If it turns out that girls at risk of not receiving all three doses of the HPV vaccine are also those with an elevated risk of being infected and missing cervical screenings as adults, they may be slipping through not one but two nets.
Als gevolg daarvan blijft 'wettigheid' over als de belangrijkste bron voor politieke legitimiteit in de moderne wereld.
As a result, legality has emerged as the main source of political legitimacy in the modern world.
Als gevolg hiervan zouden de onderhandelingen met Iran over zijn nucleaire programma, net als de burgeroorlog in Syrië, een nieuwe dynamiek kunnen krijgen.
As a result, the negotiations with Iran over its nuclear program, as well as the civil war in Syria, may well take on a new dynamic.
Als zeer succesvol burgemeester van Bordeaux lijkt Juppé (in tegenstelling tot Hollande en Sarkozy) op zijn gemak met zichzelf, zowel persoonlijk als politiek.
Indeed, as the very successful mayor of Bordeaux, Juppé – unlike Hollande and Sarkozy – seems at ease with himself, both personally and politically.
Als het Westen harde sancties invoert tegen de grootste Russische banken – wat de VS al hebben gedaan tegen relatief kleine banken – kunnen de problemen onoplosbaar worden.
If the West introduces full-blown sanctions against the largest Russian banks – as the US has already done against relatively small banks – those problems may become insurmountable.
LONDEN – Als Mark Carney in juli 2013 Mervyn King opvolgt als gouverneur van de Bank of England, zal de wereld het voortaan moeten stellen zonder Kings gevatte publieke uitspraken.
LONDON – When Mark Carney replaces Mervyn King as Governor of the Bank of England in July 2013, the world will be deprived of King’s witty public utterances.
Als voormalig chef-staf van Poetin diende Surkov van 2011 tot 2013 als vicepremier.
Once Putin’s chief of staff, Surkov served as Deputy Prime Minister from 2011 to 2013.
ALS IN MORE LANGUAGES

afrikaans

as

danish

som

german

als

icelandic

sem

norwegian

som

swedish

som

yiddish

ווי

frisian

as

luxembourgish

wéi

scots-gaelic

mar sin

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators