1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. alleen

alleen translated to English

TRANSLATION
Dutch
alleen
English
alone
EXAMPLES
Maar louter liquiditeitsinjecties  – zonder beleid om de groei snel te herstellen – zouden het uiteenvallen van de monetaire unie alleen maar uitstellen en niet voorkomen, waardoor uiteindelijk ook de economische unie en de gemeenschappelijke markt ten onder zullen gaan.
But, again, liquidity provision alone – without policies to restore growth soon – would merely delay, not prevent, the breakup of the monetary union, ultimately taking down the economic/trade union and leading to the destruction of the single market.
Maar technologie alleen zal niet genoeg zijn.
But technology alone will not be enough.
Desalniettemin is het niet aannemelijk dat de Warren-McCain Bill snel uitgevoerd zal worden, ook al is het alleen maar omdat de regering van president Barack Obama in beslag genomen wordt door het open houden van de overheid en het betalen van haar rekeningen, terwijl overeenstemming door de twee partijen over welke dag van de week het is, laat staan over verdere financiële hervormingen, niet gegarandeerd kan worden.
Nonetheless, the Warren-McCain bill is unlikely to be enacted soon, if only because President Barack Obama’s administration is preoccupied with keeping the government open and paying its bills, while bipartisan agreement on what day of the week it is, let alone on further financial reform, cannot be guaranteed.
Als dat niet het geval is, maar het geweten het land dwingt om tot actie over te gaan – tegen bijvoorbeeld een dictator die een groot aantal burgerslachtoffer maakt – moeten de VS niet op eigen houtje handelen en alleen geweld gebruiken als er een goede kans op succes is.
When not, but conscience urges the country to act – against, say, a dictator killing a large number of his citizens – the US should not intervene alone and should use force only if there is a good prospect of success.
Dat alleen al zou genoeg moeten zijn om de Oekraïense regering ervan te overtuigen de afhankelijkheid van het land van deze onveilige en gevaarlijke energiebron te beëindigen.
That alone should be enough to convince Ukraine’s government not to perpetuate their country’s reliance on this insecure and dangerous energy source.
De regering verstrekt weliswaar royale sociale uitkeringen; maar dit alleen zorgt nog niet voor inclusiviteit.
True, the government provides generous welfare benefits; but this alone does not produce inclusiveness.
In 2013 hadden alleen al de institutionele beleggers in de OESO-landen ruim $57 biljoen aan bezittingen, en haalden de pensioenfondsen zo'n $1 biljoen aan nieuwe bijdragen binnen.
In 2013, institutional investors in OECD countries alone held more than $57 trillion in assets, and pension funds collected around $1 trillion in new contributions.
Maar dit is onwaarschijnlijk: natuurlijke hulpbronnen zijn verantwoordelijk voor70% van de Russische export, en overschrijvingen van de inkomsten van Gazprom alleen al bedragen minstens 5% van het nationale budget.
But that is unlikely: Natural resources comprise 70% of Russia’s exports, and transfers from Gazprom’s revenues alone account for at least 5% of the national budget.
Slecht macro-economisch nieuws kan goed zijn voor de markten, omdat alleen al een snelle beleidsreactie de aandelenkoersen een impuls kan geven.
Bad macro news can be good for markets, because a prompt policy response alone can boost asset prices.
In dit licht is de opmerking dat alleen geweld de door conflict verscheurde maatschappijen in het Midden-Oosten en elders kan transformeren een gevaarlijke denkfout.
Against this background, the notion that force alone can transform conflict-riven societies in the Middle East and elsewhere is a dangerous fallacy.
ALLEEN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

alleen

danish

alene

german

allein

icelandic

ein

norwegian

alene

swedish

ensam

yiddish

alone

frisian

allinne

luxembourgish

eleng

scots-gaelic

aonar

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators