1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. Alan

Alan translated to English

TRANSLATION
Dutch
Alan
English
alan
EXAMPLES
Het traditionele gezichtspunt, vooral gedeeld door Alan Greenspan, de vroegere voorzitter van de US Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken), is dat iedere poging om financiële zeepbellen van te voren door te prikken gedoemd is te mislukken.
The traditional view, notably shared by former US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, is that any attempt to prick financial bubbles in advance is doomed to failure.
Veel recessies zijn gekatalyseerd of versterkt door monetaire verkrappingscycli; voormalig voorzitter van de Federal Reserve van de VS Alan Greenspan werd in de jaren negentig ‘de maestro’ gedoopt omdat het hem lukte om de inflatie te vertragen en tegelijk een sterke groei vast te houden.
Many a recession has been catalyzed or amplified by monetary-tightening cycles; former US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan was christened the “maestro” in the 1990s, because he managed to slow inflation and maintain strong growth simultaneously.
Veel centrale bankiers schilderen voormalig voorzitter van de Federal Reserve van de VS Alan Greenspan (die zat van 1987 tot januari 2006) als de hoofdschuldige af en stellen dat hij een beeld van almacht van de centrale bank projecteerde dat in theorie of praktijk niet gewaarborgd was.
Many central bankers portray former US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan (who served from August 1987 until January 2006) as the culprit, saying that he projected an image of central-bank omnipotence that is not warranted in theory or practice.
De Fed houdt geen stemgegevens bij, maar 'afwijkende meningen' bij belangrijke beslissingen worden wel opgetekend (die kwamen bijna niet voor toen Alan Greenspan nog voorzitter was, maar zijn sindsdien algemener geworden).
The Fed does not keep a voting record, but “dissents” from its major decisions are noted (these were almost unheard of when Alan Greenspan was Chairman, but have since become more common).
ALAN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

Alan

danish

Alan

german

Alan

frisian

alan

scots-gaelic

alan

icelandic

alan

luxembourgish

alan

norwegian

Alan

swedish

Alan

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators