1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. al

al translated to English

TRANSLATION
Dutch
al
English
al
EXAMPLES
Egypte, Syrië, Jemen, Tunesië, en binnenkort wellicht andere landen in de regio zullen dienen als vruchtbare voedingsbodem voor een nieuw, meer militair georiënteerd Al-Qaeda, dat een sterkere factor zal worden in de kakofonie van belangen en ideologieën in het Midden-Oosten.
Egypt, Syria, Yemen, Tunisia, and soon perhaps other countries in the region will serve as fertile grounds for a new, more militarily oriented Al Qaeda, which will become a more powerful factor in the Middle East’s cacophony of interests and ideologies.
De Syrische oppositie, een vergaarbak van zeer uiteenlopende groeperingen en stromingen – waaronder Al Qaeda – zal waarschijnlijk nóg radicaler worden na de afzetting van Morsi.
The Syrian opposition, a crucible of widely different groups and currents – including Al Qaeda – will most likely become even more radical following Morsi’s ouster.
In de onmiddellijke nasleep van het bloedbad bij het satirische weekblad Charlie Hebdo, is de vergelijking met de aanval van Al-Qaeda op de Verenigde Staten in 2001 door heel Frankrijk gemeengoed geworden.
In the immediate aftermath of the massacre at the satirical magazine Charlie Hebdo, the comparison with Al Qaeda’s 2001 attack on the United States has taken hold across France.
Als leden van Al-Qaida de VS beginnen te bedreigen vanuit de Islamitische Staat van Irak of Syrië, zal de VS ze gewoon uitschakelen met drones, zoals ze gedaan hebben in Afghanistan, Pakistan en Jemen.
If Al Qaeda operatives begin threatening the US from the Islamic State of Iraq and Syria, the US will just take them out with drones, as it has done in Afghanistan, Pakistan, and Yemen.
Deze week is in Abu Dhabi Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi – samen met secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de VN en Bill Gates – gastheer van de eerste wereldtop die erop is gericht ervoor te zorgen dat alle kinderen overal toegang hebben tot de volledige voordelen van vaccins.
This week in Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi – in partnership with United Nations Secretary-General Ban Ki-moon and Bill Gates – is hosting the world’s first global summit dedicated to ensuring that all children everywhere have access to the full benefits of vaccines.
AL IN MORE LANGUAGES

afrikaans

al

danish

al

german

Al

frisian

al

scots-gaelic

al

icelandic

al

luxembourgish

al

norwegian

Al

swedish

Al

yiddish

al

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators