1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. Adam

Adam translated to English

TRANSLATION
Dutch
Adam
English
adam
EXAMPLES
Michael Greenstone en Adam Looney laten in een zojuist verschenen rapport zien dat de verschillen in effectieve belastingvoeten die uit dergelijke investeringsbeslissingen voortvloeien voor uiteenlopende bedrijfsactiviteiten aanzienlijk zijn.
As Michael Greenstone and Adam Looney show in a just-released report, the resulting differences in effective tax rates for different kinds of business activity are substantial.
Het model, dat een centraal begrip uit Adam Smith’s ‘The Wealth of Nations’ formaliseert, belichaamt de schoonheid, simpelheid en het gebrek aan realisme van de twee centrale stellingen van het competitieve equilibrium, in tegenstelling tot de rommeligheid en complexiteit van de aanpassingen die eraan gemaakt zijn door economen, in een poging de manier waarop de wereld echt functioneert beter te vatten.
The model, formalizing a central insight of Adam Smith’s The Wealth of Nations, embodies the beauty, simplicity, and lack of realism of the two fundamental theorems of competitive equilibrium, in contrast to the messiness and complexity of modifications made by economists in an effort to capture better the way the world actually functions.
De noodzaak van dit soort instellingen vloeit voort uit wat de grote socialistische theoreticus Adam Smith de verantwoordelijkheid van de staat heeft genoemd voor het 'in het leven roepen en houden' van  'publieke werken en instellingen' die, hoewel ze zeer profijtelijk zijn voor de samenleving, particuliere ondernemingen  geen winst opleveren.
The rationale for this type of institution derives from what that great socialist theorist Adam Smith called the state’s responsibility for the “erection and maintenance” of those “public works and institutions,” which, while of great advantage to society, would not profit private enterprise.
NEW HAVEN – Adam Smith schreef ooit beroemd geworden woorden over een ‘onzichtbare hand,’ waardoor het najagen van individueel eigenbelang op vrije concurrerende markten de belangen van de maatschappij als geheel zou bevorderen.
NEW HAVEN – Adam Smith famously wrote of the “invisible hand,” by which individuals’ pursuit of self-interest in free, competitive markets advances the interest of society as a whole.
ADAM IN MORE LANGUAGES

afrikaans

Adam

danish

Adam

german

Adam

frisian

adam

scots-gaelic

adam

icelandic

adam

luxembourgish

Adam

norwegian

Adam

swedish

Adam

yiddish

adam

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators