1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. actieve

actieve translated to English

TRANSLATION
Dutch
actieve
English
active
EXAMPLES
Dat alles is op diverse manieren mogelijk, maar steeds zal de actieve steun van Duitsland onontbeerlijk zijn.
There are various ways to provide it, but they all require Germany’s active support.
Deze holding zou een actieve rol gaan spelen in het verkoop klaar maken van de eigendommen en zou een “volledig door onderpand ondersteunde obligatie uitgeven op de internationale kapitaalmarkt” om 30 tot 40 miljard euro op te halen, die “rekening houdend met de huidige waarde van de activa,” zouden “worden geïnvesteerd in het moderniseren en herstructureren van de bezittingen in haar beheer.”
The holding company would play an active role readying the assets for sale.
In dit licht heeft vrijwel elk individu enig voordeel over alle anderen in de zin dat hij over unieke informatie beschikt waar voordelig gebruik van gemaakt kan worden, maar alleen als de beslissingen die er vanaf hangen aan hem worden overgelaten of met zijn actieve samenwerking genomen worden.”
It is with respect to this that practically every individual has some advantage over all others in that he possesses unique information of which beneficial use might be made, but of which use can be made only if the decisions depending on it are left to him or are made with his active cooperation.”
In de tweede plaats zijn de cijfers over de jeugdwerkloosheid gebaseerd op actieve deelnemers aan de arbeidsmarkt.
Second, the data on youth unemployment are based on active labor-market participants.
De non-profitorganisatie Peace Direct probeert niet alleen een toestand van vrede te bevorderen, maar ook een activiteit die zij 'peace-building' noemt – actieve samenwerking, conflictoplossing, enzovoorts.
The non-profit organization Peace Direct seeks to foster not just a state of peace, but an activity that it calls “peace-building” – active collaboration, conflict resolution, and the like.
Net als bij onderwijs hangt gezondheid uiteindelijk af van actieve participatie van de betrokken individuen.
Like education, health ultimately demands the active participation of the individuals involved.
Zonder de actieve empathie van het publiek zouden de autoriteiten daar nooit in zijn geslaagd.
Without the public’s active empathy, the authorities would never have managed.
In 1953, op zijn 25e, toen hij al een – gewond geraakte – veteraan van de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-'49 was, werd Sharon teruggeroepen in actieve dienst om Israel's eerste commando-eenheid op te zetten.
In 1953, at the age of 25 and already a wounded veteran of the 1947-49 War of Independence, Sharon was recalled to active duty to establish Israel’s first commando unit.
Toen hij werd gepasseerd voor promotie tot stafchef en zich uit actieve dienst had teruggetrokken (hij zou zijn epische veldslag in 1973 als reservist voeren) waarschuwde een wijze Israëlische generaal zijn collega's dat hij zou terugkomen als minister van Defensie, en dat hij, als hij dat ministerie zou verliezen – wat inderdaad gebeurde na de oorlog in Libanon van 1982 – zou terugkeren als premier.
When he was passed over for promotion to Army Chief of Staff and retired from active duty (he fought his epic 1973 battle as a reservist), a wise Israeli general warned his colleagues that he would return as Defense Minister, and that if he lost that office – as he did after the 1982 Lebanon War – he would return as Prime Minister.
Op sommige terreinen zal actieve betrokkenheid van de overheid nodig zijn, om effectievere concurrentie mogelijk te maken.
In some areas, more active government involvement will be needed to ensure more effective competition.
ACTIEVE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aktiewe

danish

aktive

german

aktiv

frisian

aktyf

scots-gaelic

gnìomhac...

icelandic

virkur

luxembourgish

aktiv

norwegian

aktiv

swedish

aktiva

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators