1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. aanvaarding

aanvaarding translated to English

TRANSLATION
Dutch
aanvaarding
English
acceptance
EXAMPLES
Niettemin is wat overheerst een verlangen naar individuele vrijheid, een aanvaarding van diversiteit, een grote bezorgdheid over het milieu, en een weigering om van bovenaf te worden “georganiseerd”.
Nonetheless, what dominates is a desire for individual freedom, an acceptance of diversity, great concern for the environment, and a refusal to be “organized” from above.
Uiteraard is het juist de aanvaarding van een bepaalde noodzaak die het verschil uitmaakt tussen regeren en oppositie voeren.
Of course, it is precisely the acceptance of necessity that marks the difference between government and opposition.
Abe’s agenda omvat hervormingen van de sociale zekerheid, in reactie op demografische ontwikkelingen, evenals het binnenhalen van de aanvaarding door de landbouwsector van het Trans-Pacific Partnership (TPP, Transpacifisch Bondgenootschap), het stoutmoedige regionale handelsakkoord dat de Verenigde Staten, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en een groot deel van de rest van Azië zal verenigen, met uitzondering van China.
Abe’s agenda includes reform of social security in response to demographic trends, as well as gaining the agriculture sector’s acceptance of the Trans-Pacific Partnership, the bold regional trade agreement that will unite the United States, Japan, Australia, New Zealand, and much of the rest of Asia, with the exception of China.
Op hun beurt zullen de Oekraïense leiders moeten beloven geen lid te worden van de NAVO, in ruil voor de Russische aanvaarding van het recht van Oekraïne om zich aan te sluiten bij de Europese Unie.
For their part, Ukrainian leaders will have to make a commitment not to join NATO, in exchange for Russia’s acceptance of Ukraine’s right to enter the European Union.
AANVAARDING IN MORE LANGUAGES

Afrikaans

aanvaard...

Danish

accept

Scots Gaelic

gabhail ...

Icelandic

samþykki

Luxembourgish

Akzeptan...

Norwegian

aksept

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators