1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. aangenaam

aangenaam translated to English

TRANSLATION
Dutch
aangenaam
English
agreeable
EXAMPLES
--„Door iets te doen, waarmede gij weet haar aangenaam te zijn.”
"By doing a thing which you know will be agreeable to her."
Milady luisterde naar hem met de grootste aandacht; intusschen kon men gemakkelijk zien, dat, welke poging zij ook deed om haar gewaarwordingen te verbergen, dit verhaal haar niet aangenaam was: het bloed steeg haar naar het hoofd en haar kleine voet stampte onder haar rok.
Milady listened with the greatest attention, and yet it was easily to be perceived, whatever effort she made to conceal her impressions, that this recital was not agreeable to her.
Ze geloofde dat die waardeering wederkeerig was; maar zij had méér zekerheid noodig, indien Marianne's overtuiging omtrent hun wederzijdsche genegenheid haar aangenaam zou zijn.
She believed the regard to be mutual; but she required greater certainty of it to make Marianne's conviction of their attachment agreeable to her.
"Ik zelf verlies veel erdoor," ging hij voort, "daar ik van zulk aangenaam gezelschap moet afscheid nemen, doch het spijt mij te meer, omdat ik vrees, u zonder mijne tegenwoordigheid geen toegang tot Whitwell te kunnen verschaffen."
"My own loss is great," he continued, "in being obliged to leave so agreeable a party; but I am the more concerned, as I fear my presence is necessary to gain your admittance at Whitwell."
"O ja, héél goed;--dat is te zeggen, ik geloof niet dat veel menschen hem kennen, omdat Combe Magna zoo ver uit de buurt is; maar iedereen vindt hem een aangenaam mensch.
"Oh! yes, extremely well; that is, I do not believe many people are acquainted with him, because Combe Magna is so far off; but they all think him extremely agreeable I assure you.
AANGENAAM IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aangenaa...

german

angenehm

frisian

gaadlik

scots-gaelic

aontaich...

icelandic

agreeabl...

luxembourgish

agreabel

norwegian

behageli...

swedish

angenäm

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators