1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. aan boord

aan boord translated to English

TRANSLATION
Dutch
aan boord
English
aboard
EXAMPLES
Dan zullen wij ons hier bij nacht aan boord begeven, en zoo gij ons aan de Indische kust aan land wilt zetten, dan zal de koop gesloten zijn."
We shall engage to get aboard her by night, and if you will drop us on any part of the Indian coast you will have done your part of the bargain.'
Maar toen een hunner, de kapitein van de Monroe, hoorde dat Ned Land bij ons aan boord was, verzocht hij om zijne hulp om een walvisch te vangen, die in het gezicht was.
But one of them, the captain of the Monroe, knew that Ned Land had shipped aboard the Abraham Lincoln and asked his help in hunting a baleen whale that was in sight.
Onze kapitein, die begeerig was om Ned Land eens in zijne kracht te zien, gaf hem verlof om aan boord van de Monroe te gaan.
Anxious to see Ned Land at work, Commander Farragut authorized him to make his way aboard the Monroe.
Ik weet nu, dat het toeval mij samen heeft gebracht met den heer Pierre Aronnax, hoogleeraar in de natuurlijke geschiedenis aan het Museum te Parijs, Koenraad zijn bediende en Ned Land uit Canada, harpoenier aan boord van de Abraham Lincoln, een stoomschip van de nationale marine der Vereenigde Staten."
I now know that sheer chance has placed in my presence Professor Pierre Aronnax, specialist in natural history at the Paris Museum and entrusted with a scientific mission abroad, his manservant Conseil, and Ned Land, a harpooner of Canadian origin aboard the Abraham Lincoln, a frigate in the national navy of the United States of America."
Is het onwillekeurig dat gij aan boord van dat fregat gekomen zijt?
Was it unintentionally that you traveled aboard that frigate?
"Mijnheer Aronnax," antwoordde de kapitein, "ik heb u gezegd dat gij bij mij aan boord vrij zoudt zijn, en daarom is geen deel van de Nautilus voor u verborgen.
"Professor Aronnax," Captain Nemo answered me, "I've said you'd be free aboard my vessel, so no part of the Nautilus is off-limits to you.
"Vrienden," antwoordde ik, terwijl ik hen wenkte om binnen te komen, "gij zijt noch in Canada, noch in Frankrijk, maar aan boord van de Nautilus, vijftig meter onder het oppervlak der zee."
"My friends," I replied, signaling them to enter, "you're in neither Canada nor France, but securely aboard the Nautilus, fifty meters below sea level."
"Ik geloof niet," zeide de Amerikaan, "dat uw vriend Nemo er zich tegen verzetten zal als wij eene lading kokosnoten mede aan boord brengen?"
"And I don't think," the Canadian said, "that your Nemo would object to us stashing a cargo of coconuts aboard his vessel?"
"Welnu," antwoordde ik, "als gij ze niet bij u aan boord wilt hebben, dient gij eenige voorzorgsmaatregelen te nemen."
"Well then," I replied, "if you don't want to welcome them aboard the Nautilus, you'd better take some precautions!"
"Men ziet het wel," antwoordde ik, "dat de geschiedschrijvers niet aan boord van den Nautilus geweest zijn."
"One can easily see," I answered, "that those historians didn't navigate aboard the Nautilus."
AAN BOORD IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aanboord

danish

ombord

german

an Bord

scots-gaelic

air bòrd

icelandic

um borð

luxembourgish

onopfëll...

norwegian

ombord

swedish

ombord

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators