1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Czech-English
  4. K
  5. Kansas

Kansas translated to English

TRANSLATION
Czech
Kansas
English
kansas
EXAMPLES
Pokud se například 25% z tisíce domácností žijících ve „světlovodné“ čtvrti Brookside v Kansas City ve státě Missouri společně přihlásí, firma Google poskytne všem příležitost získat velmi brzy a velmi levně velmi rychlý internet.
If, say, 25% of the 1,000 households in the 30-block Brookside “fiberhood” in Kansas City, Missouri, pre-subscribe, Google will provide all 1,000 with the opportunity to get very cheap, very fast Internet service very soon.
Podle internetové databáze Factiva se tato informace objevila ve 43 zpravodajských článcích v nejrůznějších tiskovinách, od Kansas City Star po Beirut Daily Star .
According to the Internet database Factiva, 43 news articles mentioned the report, in publications ranging from the Kansas City Star to the Beirut Daily Star .
I v USA však úředníci rozhodující o politikách, kupříkladu Thomas Hoenig, prezident Federální rezervní banky v Kansas City, vyjadřují znepokojení, že inflační očekávání mohou přijít o svou zakotvenost, vlivem masivní expanze vládního dluhu a bilance Fedu od finančního zhroucení v roce 2008.
But, even in the US, policy-setting officials, such as Thomas Hoenig, President of the Federal Reserve Bank of Kansas City, express concern that inflation expectations may become unanchored, owing to the massive expansion of government debt and the Fed’s balance sheet since the financial crash in 2008.
Co udělají lékaři a správci nemocnic ve Phoenixu, Kansas City, Houstonu a Atlantě, až si promluví s kolegy z Los Angeles, Seattlu, Minneapolis, Chicaga, Baltimoru a New Yorku, kde se tamní vláda a politické struktury snaží zavést ACA do praxe tak, aby reforma uspěla?
What will doctors and hospital administrators in Phoenix, Kansas City, Houston, and Atlanta do after they talk to their colleagues in Los Angeles, Seattle, Minneapolis, Chicago, Baltimore, and New York, where state governments and political structures are trying to make ACA implementation a success?
Jak sdělil veteránům v Kansas City: „Odolá dnešní generace Američanů lákadlu ústupu a uskutečníme na Blízkém východě to, co veteráni v tomto sále uskutečnili v Asii?“
As he put it to the Kansas City veterans: “Will today’s generation of Americans resist the allure of retreat, and will we do in the Middle East what the veterans in this room did in Asia?”
KANSAS IN MORE LANGUAGES

slovak

Kansas

Using Translate.com for business in Czech to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Czech to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators