1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Czech-English
  4. K
  5. kancléř

kancléř translated to English

TRANSLATION
Czech
kancléř
English
chancellor
EXAMPLES
Tou dobou už si ale i civilní kancléř předsevzal, že bude dosaženo přemrštěných válečných cílů, což mírovou dohodu proměnilo v iluzi.
But by that time, even the civilian chancellor had resolved on extravagant war aims that made hopes for a negotiated peace illusory.
Bývalý německý kancléř Helmut Schmidt kdysi zavtipkoval, že politici, kteří mají vizi, by si měli nechat vyšetřit oči.
Former German Chancellor Helmut Schmidt once quipped that politicians who have a vision should go and have their eyes checked.
Až kancléř Schröder odcestuje do Moskvy na oslavy na Rudém náměstí, měl by mít na paměti i podíl nacistického Německa na pobaltské tragédii.
When Chancellor Schröder travels to Moscow for the Red Square celebrations, he should bear in mind Nazi Germany’s contribution to the Baltic tragedy.
FRANKFURT – Konrad Adenauer, první německý kancléř po druhé světové válce, proslule řekl: „Proč bych se měl starat o to, co jsem řekl včera?“ Na mysli měl to, že události se někdy odvíjejí tak rychle, že předbíhají naši schopnost jim rozumět.
FRANKFURT – Konrad Adenauer, Germany’s first chancellor after World War II, famously said: “Why should I care about the things I said yesterday?”
Ztratí-li kancléř oblibu, což je dnes Schröderův případ, ztratí též moc nad parlamentní většinou.
If a chancellor is no longer popular Schröders case today he loses leverage over his parliamentary majority.
Jakmile německý kancléř z jakéhokoli důvodu ztratí popularitu, tyto organizace jej přestanou vnímat jako volební trhák a baroni parlamentní většiny zablokují zavádění bolestivých reforem, a to bez ohledu na jejich nezbytnost a prospěšnost.
Once a German Chancellor becomes unpopular regardless of why these party organizations no longer view him as a vote-winner, and the parliamentary majoritys barons will balk at implementing painful reforms, no matter how necessary and beneficial.
Oproti americkému prezidentovi, který může v Kongresu hledat hlasy na podporu svých přístupů i mezi opozičními politiky, německý kancléř dává slib, že nebude vládnout skrze vyhledávání hlasů mezi členy opozičních stran.
Unlike the American President, who may seek votes to support his policies even from the opposing party in Congress, a German Chancellor promises not to govern by seeking the votes of opposition party members.
Dalsím politikem, jehož chování v předvolební kampani prosetřuje parlament, neboť prý ,,nakládal úsporně s pravdou``, je německý kancléř Schröder - jeho případ je vsak velmi odlisný.
Another campaigner under investigation by his parliament for being ``economical with the truth'' is German Chancellor Gerhard Schröder.
Jakmile prezident Valéry Giscard d’Estaing a federální kancléř Helmut Schmidt přednesli společný francouzsko-německý návrh Hospodářské a měnové unie (HMU), Belgie a Nizozemsko ve shodě pracovaly na dosažení společného cíle.
Once President Valéry Giscard d’Estaing and Federal Chancellor Helmut Schmidt made the joint Franco German proposal for the Economic and Monetary Union (EMU), both Belgium and the Netherlands worked together to achieve that common goal.
Ještě měsíc před tím, než byl kancléř Gerhard Schröder znovu zvolen, se zdálo, že jej neúspěch nemine.
A month before his re-election last month, Chancellor Gerhard Schröder seemed a certain loser.
KANCLéř IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Czech to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Czech to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators