1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Czech-English
  4. I
  5. intuitivně

intuitivně translated to English

TRANSLATION
Czech
intuitivně
English
intuitively
EXAMPLES
To vše dává intuitivně smysl a existuje narůstající soubor vědeckých důkazů, které tyto úvahy podporují.
All of this intuitively makes sense, and there is a growing body of scientific evidence to back it up.
Občané intuitivně či racionálně cítí, že také Rogozin chce podobně jako Saakašvili dosáhnout na nejvyšší post, je připraven se o to zasadit a bezodkladně by začal řešit územní problémy země.
Either intuitively or rationally, people feel that Rogozin, like Saakashvili, wants to assume the main post, is prepared to do so, and would start solving the state's territorial problems immediately.
Je zřejmé, že jistou roli sehrál politický kalkul: Fabius intuitivně cítil, že Francouzi, zejména levicově zaměření, se staví proti budování Evropy v její současné podobě a že zdvižení praporu odmítnutí by mu mohlo vynést předsednictví ve straně – a tedy prezidentskou nominaci v roce 2007.
Clearly, political calculations played a role: Fabius intuitively felt that the French, especially those on the left, oppose the construction of Europe in its current form, and that carrying the banner of rejection could win him the party leadership – and thus its presidential nomination in 2007.
Z hlediska stereotypů různé psychologické studie ukazují, že muži tíhnou k tvrdé síle velení, zatímco ženy mají sklon spolupracovat a intuitivně rozumí měkké síle přitažlivosti a přesvědčivosti.
In terms of stereotypes, various psychological studies show that men gravitate to the hard power of command, while women are collaborative and intuitively understand the soft power of attraction and persuasion.
Jelcin intuitivně chápal, že strach a vertikálně řízené, centralizované rozhodování nejsou správnou volbou pro správu moderní země, a proto trval na reformě vztahů mezi občany a státem.
Yeltsin intuitively understood that fear and top-down, centralized decision-making were no way to rule a modern country, and he therefore insisted on reforming relations between citizens and the state.
INTUITIVNě IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in Czech to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Czech to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators