1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Cebuano-English
  4. P
  5. pagtan-aw - pagtangtang