1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Cebuano-English
  4. P
  5. pag-usab - pag-uswag
>