1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Azerbaijani-English
  4. F
  5. fərqli olaraq - fərziyyə