Best Translation

Get The Free Tango App At Http://tango.net/r/j. Then Give Me A Call! Hello Huyen I Faculty Day. I Download… Translated To Vietnamese

English

Get the free Tango app at http://tango.net/r/j. Then give me a call! Hello Huyen I faculty day. I Download This program packages kg

Vietnamese

1. Nhận được ứng dụng Tango miễn phí tại http://tango.net/r/j. Sau đó đưa cho tôi một cuộc gọi! Xin chào huyền tôi giảng viên ngày. Tôi tải về này kg gói chương trìnhTranslations by Microsoft® Translator


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content