Best Translation

Kartilya Ng Katipunan The Kartilya Ng Katipunan (English: Primer Of The Katipunan) Served As The… Translated To Filipino

English

Kartilya ng Katipunan The Kartilya ng Katipunan (English: Primer of the Katipunan) served as the guidebook for new members of the organization, which laid out the group's rules and principles. The first edition of the Kartilya was written by Andres Bonifacio, Emilio Jacinto will later pen a revised Decalogue.

Filipino

1. Kartilya ng Katipunan Ang Kartilya ng Katipunan (Ingles: panimulang aklat sa pagbasa ng KATIPUNAN) nagsilbi bilang ang guidebook para sa mga bagong kasapi ng organisasyon, na inilatag nang panuntunan at simulain ng pangkat. Ang unang edisyon ng Kartilya ay isinulat sa pamamagitan ng Andres Bonifacio, Emilio Jacinto habilin sa ibang pagkakataon panulat ng isang binagong dekalogo.Translated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content