Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

Kartilya ng Katipunan The Kartilya ng Katipunan (English: Primer of the Katipunan) served as the guidebook for new members of the organization, which laid out the group's rules and principles. The first edition of the Kartilya was written by Andres Bonifacio, Emilio Jacinto will later pen a revised Decalogue.

Filipino

Translate.com Guest was given:Kartilya ng Katipunan Ang Kartilya ng Katipunan (Ingles: panimulang aklat sa pagbasa ng KATIPUNAN) nagsilbi bilang ang guidebook para sa mga bagong kasapi ng organisasyon, na inilatag nang panuntunan at simulain ng pangkat. Ang unang edisyon ng Kartilya ay isinulat sa pamamagitan ng Andres Bonifacio, Emilio Jacinto habilin sa ibang pagkakataon panulat ng isang binagong dekalogo.

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store