Ask for a TranslationAsk for a Translation

Polish

A Translate.com Guest asked:

(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.Nr 101 poz926 z późniejszymi zmianami)

English

Translate.com Guest was given:(I agree to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the law of 2002 on the protection of personal data (Journal of U.Nr 101 poz926, as amended)

Translation by Microsoft® Translator

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store